本網一連三集同Sakura Global嘅Anvy,搵身在英國嘅張堅庭導演, ...
本網一連三集同Sakura Global嘅Anvy,搵身在英國嘅張堅庭導演, ...
本網一連三集同Sakura Global嘅Anvy,一齊同身在英國嘅張堅庭導 ...
【海外物業透視:英倫熱門校網投資手冊】請來英國物業專家文慧詩(Manci)及 ...
【海外物業透視特別篇:細味吉隆坡】今集請來2位喺吉隆坡置業嘅朋友,分別係上市 ...
唔少港人都對移民英國心大心細,因為唔熟悉當地環境,擔心唔適應生活同教育。本網 ...
【海外物業透視特別篇:細味吉隆坡】EP2 特別請來大師級建築、室內及產品設計 ...
馬來西亞吉隆坡的物價及樓價遠低於香港,加上生活質素不俗,是港人其中一個置業移 ...
想移居馬來西亞,除了首都吉隆坡,地氣候怡人的旅遊城市檳城亦是很多港人選擇的地 ...
受BNO放寬居留政策刺激,過去數月港人買英國樓已達瘋狂程度,甚至有些放盤被香 ...
馬來西亞物業一直有唔少捧場客,但過去半年新冠肺炎大流行下,大馬一度封城,外國 ...
上一次去墨爾本介紹過當地既買地起屋套合,而喺悉尼一樣可以。究竟喺悉尼買地起屋 ...
講起悉尼近期嘅大事,一定係悉尼地鐵西北線喺五月通車,呢條鐵路大大改善悉尼西北 ...
澳洲樓市自從2017年底開始,已回落大約一成,悉尼更下跌15% 。但總理成功 ...
租霸度度有,日本都唔例外,今集會直擊一間俾租霸破壞過嘅放盤單位,原果要還原, ...
日本郊區出名高空置率,買度假屋最怕租唔出。今集會同大家去到全日本空置率第三高 ...
上次去完大阪,今次本網搵埋90後阿Bott,一齊去東京同大家探探路。第一集訪 ...
本網一連三集帶大家睇大阪可以選擇嘅民宿類型,同探討投資前景。第三集會帶大家睇 ...
本網一連三集帶大家睇大阪可以選擇嘅民宿類型,同探討投資前景。第二集會由90後 ...
大阪樓是很多投資者的目標,但自從當地民宿法例生效後,做民宿難度大增,不少人都 ...
上集同大家睇咗喺墨爾本點樣買地起屋,今集帶大家睇一間4000呎連花園嘅獨立屋 ...
上次帶咗大家去黃金海岸,今次我哋搵埋測量師彪哥轉戰墨爾本,睇吓點樣用360萬 ...
【海外地產專輯系列】最後一集帶大家探下兩個移居河內,並喺呢度搵到真愛既港男, ...
【海外地產專輯系列】上集帶大家睇咗河內舊城區同當地既獨立屋屋苑,今集會帶大家 ...
【海外地產專輯系列】好多人對越南既印象仲停留喺船民度,但其實近年好多投資者已 ...
今集會帶大家坐遊艇睇黃金海岸,亦會同喺當地土生土長嘅香港移民二代,傾吓當地物 ...
澳洲係好多香港人理想嘅置業地點,今次本網會帶大家去到當地了解樓市。第一站係渡 ...
【東瀛攻略】想買日本收租搏升值,但究竟點揀地點?新手點樣入手?又有乜潛在風險 ...
美國係唔少人想移民買樓嘅目的地,但去當地置業有咩貼士,又有咩要留意,即刻睇我 ...
新加坡樓市經當地政府一輪辣招打壓後,已回落不少,究竟目前係咪投資新加坡物業時 ...
馬來西亞吉隆坡是不少香港人旅遊、退休及投資物業的目標,究竟當地的文化、生活、 ...
泰國買樓除了首都曼谷,以陽光與海灘和Spa著名的布吉,近年也是不少港人考慮海 ...
泰國物業因為價錢較平,近年吸引不少投資者買樓搏升值,當中首都曼谷更是買樓投資 ...
香港的劏房盤售價數百萬的時候,以差不多價錢,乘3個半小時飛機便飛抵的馬來西亞 ...
加拿大是不少港人心水的熱門投資地,不過在加拿大買樓實際操作上有什麼要注意?例 ...
澳洲樓市最近數年都錄得以倍數計的升幅,澳洲政府近年都推出不少辣招壓抑樓市升勢 ...
英國脫歐、特朗普當選美國總統等事件,都為2017年環境經濟增添不穩定因素。早 ...
2016年環球投資市場頻頻出現「黑天鵝」,踏入2017年市況會否繼續動盪?花 ...
近年香港生活環境的轉變,令不少人萌生移民的念頭,你又知不知道2015年最多香 ...
英國是不少家長心儀的子女海外升學地點,加上英鎊匯價在脫歐公投後大跌,現時是否 ...
近年香港人到台灣置業成為新趨勢,想做包租公舒舒服服等收租?就要留意以上貼士! ...
香港樓價貴,上車難,想買樓兼做包租公?這些機會…都可以屬於你的! 台灣近年流 ...
環球央行放水令資金氾濫,加上外匯匯率大幅波動,資金紛紛投入物業、黃金等「硬資 ...
一單英國爛尾樓騙案,涉及逾億元款項,過百苦主追討無門,睇見都覺得慘慘豬!所謂 ...
澳洲向來是亞洲學生的熱門留學地點,不少家長亦會選擇在當地置業。最近澳洲為防止 ...
英國首相卡梅倫最近頻頻公開呼籲國民支持英國留在歐盟,就連財相歐思邦早前接受訪 ...