Ko Sir
高俊權(高SIR)
Ko Sir

東京23區邊區掂?四之一

投資海外樓有很多選擇,但港人偏愛日本樓,除了港人對日本旅遊較鐘情外,日圓匯價的走勢,是大家最留意的外匯貨幣之一,故日圓幾多算為之便宜或風險無咁高可以入市,投資者都心中有數。

日本樓投資門檻低,約港幣30萬便可入場參與,今天在香港30萬連一個車位都買唔到,要有一間正式房屋,可能要向海外出發,日本是港人喜愛旅遊的地點之一,如果在當地擁有一間房,近地鐵的話去旅行唔駛租酒店,諗落幾過癮,當然,大前提要有閒錢!

談到日本樓,不同地區的樓價落差可以好大,東京是一個大城市,和香港一樣,不同地方的地價房價都不同,東京有著23區,不同地區的客源和目標客都不同,故不要人買你又買日本樓,如果用用山頂價買左屯門樓的話,喊都無謂。

東區都23區大有不同

由本篇起一連4期,集中討論東京的23區域,有興趣投資日本樓房的朋友,請大家留意星島筆者專欄!東京的政府部門,皇室等主要官邸的地段,位於千代田區,是日本政治的中心點,連皇居都位於此!經濟命脈位於中央區,港區和新宿等區段,另外,不得不清楚知道,日本金融業在亞洲區有著舉足輕重的位置,而商業命脈的中心,就是銀座了!相信去過東京旅遊的朋友,都知道池袋,新宿,銀座等著名觀光點罷,這些都是商業發達的地方。而工業區位於南部的橫濱,與及東面的千葉區,就是聞名世界的京濱葉工業區了。

投資日本樓,我們要留意租賃市場發展,分有學府大學區,離鄉的學子遠赴東京為了考進一流大學而入住的短期租賃,一般會選用租金便宜而距離大學附近之地區。其二是工作上班族,在東京大城市工作的上班族,沒有房子下轉而租賃市區點,為了方便上班工作之用,一般會考慮JR沿線。其三是投資客,2020年東京奧運等大型項目,投資客買入作長遠投資之用。最後是家庭客,婚後買房或租房子為了親子共同生活,對區內生活配套,幼兒安全和學府距離便會多加留意。

由本篇開始,我們分四個主要章節,對東京23區內各區有初步了解,今期先講5個區!

此欄文章的觀點均來自作者,不代表本網立場。