Dooby Li
李海文
Dooby Li

內地投資公寓攻略︰只有好少數值得入手!

好多有興趣投資內地物業嘅朋友,都搞唔清楚住宅同公寓有乜分別,加上喺過往內地政府嘅限購令下,唔少人高價購入價值欠佳嘅公寓單位,搞到損手爛腳,今次Dooby Sir同大家講吓喺內地買投資要點!

此欄文章的觀點均來自作者,不代表本網立場。